Mini camps


Ogólnopolskie weekendowe spotkania organizowane przez jeden z Oddziałów CISV Polska (CISV Dąbrowa Górnicza, CISV Łódź lub CISV Warszawa). Ich struktura i zajęcia przypominają dzień z obozu CISV. Uczestnicy wspólnie spędzają czas, biorą udział w zajęciach, pogłębiają swoją wiedzę i mają szansę lepiej się poznać.

Szkolenia


Ogólnopolskie szkolenia organizowane przez jeden z Oddziałów CISV Polska (CISV Dąbrowa Górnicza, CISV Łódź lub CISV Warszawa). Ich celem jest podnoszenia świadomości i kwalifikacji członków naszej organizacji, przygotowanie wolontariuszy do pracy z młodzieżą oraz wsparcie oddziałów w ich działaniach.

Szkolenie Członków CISV


Przygotowane przez zespół trenerski szkolenie dla członków, często rodziców uczestników biorących udział w naszych programach, by przybliżyć im strukturę organizacji oraz najważniejsze jej aspekty.

Szkolenie Staffu i Liderów


Pakiet szkoleniowy przygotowujący do roli lidera delegacji lub staffu (osoby obecnej na obozie goszczącym w jej oddziale). Pomaga zrozumieć zadeklarowaną rolę, jej przywileje i obowiązki.

Leadership Training


Trening poświęcony wszystkim osobom w wieku 14+ uczestniczącym w wyjazdach w nadchodzącym sezonie, zarówno w roli opiekuna jak i uczestnika. Jest to szansa na poznanie charakterystyki obozu i przygotowanie się do roli, jaką przyjdzie uczestnikowi na wspomnianym wyjeździe pełnić.

JB Training


Trening dla członków Junior Branch (14-26 lat) chcącymi działać w organizacji.
Jeśli masz pytania dotyczące szkoleń w CISV Polska, lub chcesz wziąć udział w szkoleniu CISV International, skontaktuj się z naszym koordynatorem szkoleń: trainingcisvpl@gmail.com.