Zarząd oddziału warszawskiego:

 • Prezes zarządu: Agnieszka Kądziela
 • Wiceprezes zarządu: Dominika Fajdek
 • Risk Manager: Katarzyna Afek
 • Sekretarz: Anna Elsner
 • Skarbnik: Iwona Misiukiewicz
 • Członek zarządu: Karina Kołomańska
 • Członek zarządu: Radosław Wierzchowski
 • Członek zarządu: Julia Gołębiewska
 • Członek zarządu: Stanisław Wolski

 

Zakres obowiązków:

 1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia na danym terenie,
 2. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału i nadrzędnych władz Stowarzyszenia,
 3. Ustalanie planów działalności i planu finansowego Oddziału oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
 4. Rejestrowanie nowych członków CISV Polska,
 5. Prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży zgodnie z programem CISV Polska,
 6. Gospodarowanie środkami finansowymi i majątkiem Stowarzyszenia,
 7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału,
 8. Powoływanie Komisji Problemowych jako organów doradczych Zarządu Oddziału,
 9. Reprezentowanie Stowarzyszenia na terenie objętym działalnością Oddziału.