CISV oferuje zabawę i ekscytujące doświadczenia, lecz dla nas jest czymś o wiele więcej. Nasze międzynarodowe programy opierają się na solidnych zasadach i celach edukacyjnych oraz autorskim programie nauczania o pokoju na świecie. Celem organizacji jest edukowanie i inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywnego i świadomego obywatelstwa. Naszym celem jest stymulowanie rozwoju pokojowych relacji przez całe życie, efektywnej komunikacji, współpracy i umiejętności przywódczych. Stosujemy aktywne, empiryczne podejście uczenia się przez działanie, aby zapewnić edukację na rzecz pokoju, która sprawia, że nauka staje się przyjemna i niezapomniana. Jesteśmy w pełni zaangażowani w realizację naszych celów edukacyjnych. W związku z tym poważnie podchodzimy do badań, aby ocenić nasz wpływ na edukację.

Edukacja na rzecz pokoju

Edukacja na rzecz pokoju to źródło wiedzy i umiejętności, dzięki którym możemy doprowadzić do zmiany, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Programy edukacyjne opracowane przez CISV inspirują do aktywnego obywatelstwa i pracy na rzecz bardziej sprawiedliwego i pokojowego świata. Pokój, natomiast, jest rozumiany jako znacznie więcej niż brak wojny. W rzeczywistości edukacja na rzecz pokoju zachęca do przyjrzenia się szerokiej gamie zagadnień i pomaga lepiej rozumieć:
  • naszą własną tożsamość w społeczności lokalnej i globalnej
  • podstawowe prawa człowieka, jak również formy wyzysku i niesprawiedliwości
  • konflikty i sposoby ich wywoływania, zapobiegania i rozwiązywania
  • zrównoważone rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i rozwoju.

Zasady kształcenia w CISV

Wykorzystywane przez nas zasady kształcenia leżą u podstaw wszystkich naszych programów i działań edukacyjnych.
  • Doceniamy podobieństwa między ludźmi i doceniamy ich różnice.
  • Popieramy sprawiedliwość społeczną i równość szans dla wszystkich.
  • Zachęcamy do rozwiązywania konfliktów w pokojowy sposób.
  • Wspieramy tworzenie zrównoważonych rozwiązań problemów związanych z naszym oddziaływaniem na siebie nawzajem i środowisko naturalne.
Nasze zasady edukacyjne mają bezpośredni związek z czterema obszarami edukacji na rzecz pokoju, na których opierają się wszystkie nasze programy edukacyjne.

Budowanie międzynarodowej przyjaźni

Możliwość zaprzyjaźnienia się z ludźmi z różnych środowisk i ścieżek życiowych jest istotną częścią edukacji CISV na rzecz pokoju. Sytuacje w trakcie naszych programów zachęcają nas do świadomego rozważania i kwestionowania własnych postaw i wartości. W ten sposób poszerzamy swoje spojrzenie na świat, zwiększamy samoświadomość i świadomość potrzeb innych. Jesteśmy przekonani, że promowanie przyjaźni między ludźmi różnych narodowości, płci, grup wiekowych, wyglądu, kultur i klas jest niezbędnym elementem budowania pokoju.

Uczestnicy CISV nawiązują przyjaźnie na całym świecie, aby uczyć się od siebie nawzajem i podejmować pozytywne działania na rzecz pokoju i sprawiedliwości na świecie.