• Skupiamy się na rozwoju dzieci i młodzieży organizując programy umożliwiające im poznanie innych kultur i rozwój kompetencji społecznych

  • Doświadczenie zdobyte w CISV pomaga rozwinąć światopogląd

  • CISV uczy i inspiruje do działań na rzecz pokoju i sprawiedliwości na świecie

icon_earth
63559

wolontariuszy

icon_people
11014

uczestników

icon_flag
66

krajów

icon_house
218

miast

CISV uczy i inspiruje do działań na rzecz pokoju i sprawiedliwości na świecie.

Chcemy
bardziej pokojowej przyszłości dla wszystkich. Zrozumienie i szacunek różnic kulturowych, świadomość międzynarodowych relacji i przyjaźń ponad podziałami to sposób, w jaki chcemy to osiągnąć.
Robimy
międzynarodowe wakacyjne programy dla dzieci od 11 roku życia. Rozwijają one otwartość i szacunek międzykulturowy, promują tolerancję i zrozumienie innych kultur, dają początek przyjaźniom pomimo różnych narodowości i wartości, oraz ćwiczą w pokojowym rozwiązywaniu konfliktów.
Jesteśmy
organizacją międzynarodową, która uczy i inspiruje na rzecz pokoju na świecie poprzez budowanie międzykulturowych przyjaźni, współpracę i wzajemne zrozumienie. Rozpoczęliśmy działalność w 1951 roku. Dzisiaj jesteśmy w 69 państwach z ponad 200 oddziałami na całym świecie. Przez ponad 60 lat ogromna liczba dzieci i młodzieży otrzymała szansę na jedyne w swoim rodzaju doświadczenie, które zmieniło ich życie i dało początek długotrwałym i wartościowym przyjaźniom.