Programy

Oferta edukacyjna

CISV International oferuje międzynarodowe, regionalne i lokalne programy. Każdy z nich to okazja do nieformalnej edukacji na rzecz pokoju dla dzieci, młodzieży i dorosłych z całego świata. Każdy program oferowany przez CISV jest specjalnie skonstruowany pod względem wieku, ilości uczestników, długości trwania oraz formy omawianych tematów.

Uczestnicy programów biorą udział i współorganizują zajęcia w zakresie czterech głównych tematów, na których skupia się CISV - prawa człowieka, różnorodność, pokojowe rozwiązywanie konfliktów i zrównoważony rozwój. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej na ich temat.

Na podstawie badań, które przeprowadziła dr Doris Allen - założycielka CISV International - 11 lat to wiek, w którym dziecko ma najbardziej chłonny umysł na nowe doświadczenia i nową wiedzę. Dlatego też już w tym wieku Twoje dziecko może wziąć udział w pierwszym, flagowym programie CISV, czyli Wiosce (ang. Village).

Więcej na temat naszych programów dowiesz się na tych podstronach:

Masz pytania?

Wiek?
Programy międzynarodowe są dostępne dla dzieci i młodzieży powyżej 11 roku życia. Każdy z nich jest zarezerwowany dla konkretnej grupy wiekowej, tak aby treści edukacyjne były adekwatne dla poszczególnych etapów rozwoju poznawczego i dojrzałości uczestników. Nie ma górnej granicy wieku, nawet osoby dorosłe mogą zostać uczestnikami naszych programów.
Koszty?
Koszt międzynarodowych programów różni się w zależności od rodzaju programu. Zawierają one kosz zakwaterowania, wyżywienia i koszty organizacyjne. Jeśli Twoje dziecko podróżuje z opiekunem-wolontariuszem, koszty jego wyjazdu są dzielone pomiędzy wszystkich uczestników delegacji.
Różnorodność?
CISV promuje i oczekuje od swoich uczestników szacunku do innych i otwartości.

Potrzebujesz więcej odpowiedzi?

Kto podróżuje?
Poniżej 16 lat, uczestnicy podróżują pod opieką przeszkolonego lidera-opiekuna. Powyżej 16 roku życia, podróżują samodzielnie.
Miejsce obozu?
Nasze programy zawsze odbywają się na terenie bez postronnych osób. Często są to wynajęte szkoły lub hostele młodzieżowe, z salami gimnastycznymi i boiskami.
Zakwaterowanie?
Dziewczynki i chłopcy śpią w oddzielnych pokojach. Jeśli obóz odbywa się w szkole, klasy zostają zaaranżowane w sypialnie - rozstawiane są łóżka, szafki lub wieszaki.
Przygotowania?
Uczestnicy przygotowują się do programów w trakcie spotkań swojego oddziału, spotkań ze swoim liderem oraz w trakcie Mini Campów odbywających się w Polsce. Liderzy i staff obozów biorą udział w serii szkoleń i przygotowań.
Zasady CISV?
To przede wszystkim wzajemny szacunek i otwartość. Skupiamy się na innych, więc nie używamy telefonów i elektroniki. Więcej na temat zasad dowiesz się na naszych spotkaniach i szkoleniach, oraz w naszej Bazie wiedzy