Udział w programie edukacyjnym CISV to doświadczenie, które będzie miało potężny i pozytywny wpływ na Twoje dziecko – na całe życie. Uczestnicy naszych programów mają okazję nawiązywać trwałe przyjaźnie z innymi dziećmi z całego świata, a to wszystko w bezpiecznym i bardzo zaangażowanym środowisku.

Pozytywny wpływ spotkania i zaprzyjaźnienia się z dziećmi z innych krajów i kultur jest nie do przecenienia. Twoje dziecko poszerzy swoje spojrzenie, zyska globalną perspektywę i zrozumie swoją rolę w światowej społeczności.

Pomimo tego, że kładziemy nacisk na zabawę i przyjaźń, u podstaw wszystkich naszych działań, leży edukowanie i inspirowanie młodych ludzi w celu pełnego wykorzystania ich potencjału. Program każdego z naszych programów jest dostosowany do wieku uczestników i realizowany z wykorzystaniem naszego nieformalnego podejścia „uczenie się przez działanie” (learning by doing). Pomożemy Twojemu dziecku rozwinąć postawę „wszystko jest możliwe” (anything is possible), umiejętności przywódcze i komunikacyjne oraz zrozumienie otaczającego je świata.

Poniżej przeczytasz o naszych programach lokalnych i programach międzynarodowych.