CISV uczy i inspiruje do działań na rzecz pokoju i sprawiedliwości na świecie.

Czym jest CISV?

CISV to międzynarodowa organizacja non-profit. Zajmujemy się wymianą doświadczeń i edukacją dzieci i młodzieży. CISV powstało w roku 1951 i ma na celu zachęcić osoby w każdym wieku do szerzenia idei pokoju na świecie. Jesteśmy przekonani, że dzięki angażującemu programowi edukacyjnemu i międzynarodowym przyjaźniom jesteśmy w stanie sprawić, że świat będzie lepszym miejscem do życia.

CISV oferuje szeroki wachlarz międzynarodowych programów dla dzieci i młodzieży oraz możliwość wolontariatu lokalnie i międzynarodowo. Nasze podejście edukacyjne bazuje na koncepcji edukacji przez doświadczenie i uczenia się przez działanie. Wszystkie programy to dużo dobrej zabawy w bezpiecznym i zdrowym środowisku, w którym uczestnicy mogą się rozwijać i poszerzać swoje horyzonty.

CISV jest organizacją apolityczną i areligijną i jest tym samym otwarte na osoby z różnych kręgów kulturowych i różnych religii. Jesteśmy organizacją zarządzaną przez wolontariuszy z około 70 krajami członkowskimi na wszystkich kontynentach. Mamy nadzieję, że coraz więcej krajów i kultur dołączy do naszej międzynarodowej wymiany.

Doświadczenie zdobyte w CISV pomaga rozwinąć światopogląd i motywuje ludzi do działań na rzecz obrony pokoju.

Cele CISV

  • rozwinięcie poczucia własnej wartości
  • stanie po stronie swoich przekonań
  • powodowanie pozytywnych zmian w społeczeństwie
  • utrzymywanie międzynarodowych relacji i znajomości
  • promowanie pokojowych rozwiązań konfliktów
  • pokój na świecie poprzez przyjaźń i wzajemne zrozumienie