Działania CISV koncentrują się na czterech obszarach tematycznych. Co roku, wszystkie programy CISV opierają się na jednym z nich.

Jednak każdy program jest niepowtarzalny, ponieważ każdy program wybiera i rozwija wybrany przez siebie temat w ramach danego obszaru. Dlatego też organizatorzy, liderzy i uczestnicy rozwijają swoje działania związane głównie z tematyką obozową, zawsze biorąc pod uwagę trzy inne obszary tematyczne jednocześnie.

W CISV mamy cztery obszary edukacji na rzecz pokoju, które eksplorujemy w czasie spotkań lokalnych czy na wyjazdach międzynarodowych. Program edukacyjny jest zawsze dostosowany do wieku oraz korzysta z metod edukacji przez doświadczanie.

Obszary tematyczne CISV to:

Różnorodność
Poszukiwanie swojej tożsamości w kontekście najbliższego otoczenia i świata.

Prawa człowieka
Rozważanie jak na nasze codzienne życia wpływają prawa człowieka oraz czym skutkuje ich łamanie.

Konflikty i ich rozwiązywanie
Rozumienie procesu powstawania konfliktów oraz poznanie pokojowych sposobów ich rozwiązywania.

Zrównoważony rozwój
Poszukiwanie kompleksowych sposobów promowania rozwoju ekonomicznego i społecznego jednocześnie dbając o środowisko poprzez odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi.


Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z treścią obszarów edukacji na rzecz pokoju. Więcej informacji znajdziesz w anglojęzycznym Paszporcie, a dla spragnionych większej dawki wiedzy – Big Ed Guide.