Programy CISV

Co dzieci robią przez cały dzień w czasie trwania programu?
Dzień na obozie to przede wszystkim gry i zajęcia kształtujące osobowość. Zazwyczaj rozpoczynają się one rozgrzewką, tzw. energizer, która jest krótką, śmieszną grą motywującą dzieci do współpracy. Same zajęcia to mieszanka gier terenowych, na kooperację, wspólnych projektów, czy dyskusji. W ciągu dnia zapewniamy dedykowany czas na odpoczynek, trochę sportu i rekreacji. Mamy też stałe punkty dnia, jak przywitanie wszystkich w różnych językach, wspólne sprzątanie, czas spędzony z własną delegacją, czy wspólne śpiewanie piosenek.
Czy wiek dzieci jest brany pod uwagę?
Oczywiście. Charakterystyka poszczególnych programów i sposób ich prowadzenia jest dostosowana do wieku uczestników. Dlatego też, na niektóre nasze obozy można pojechać tylko raz w życiu. Wraz z rosnącym wiekiem uczestnicy zyskują większy wpływ na kształt programu. Sami planują i prowadzą dla siebie zajęcia, organizują codzienne życie obozu, czy obowiązujące zasady.
Co będziemy jeść na obozie?
Udział w naszych programach to szansa sprawdzenia co na co dzień jedzą ludzie w poszczególnych krajach. Jest to zazwyczaj kuchnia lokalna. Każda z delegacji przywozi również ze sobą specjały ze swojego kraju. Specjalne potrzeby żywieniowe (dieta wegetariańska, wegańska, alergie spożywcze etc.) są brane pod uwagę. Informacje o nich są zbierane przed wyjazdem.
Co z religią?
CISV jest organizacją nie związaną z żadną religią, czy wierzeniami. Szanujemy natomiast różnorodność i wolność wyznań. Przed wyjazdem na program zbierane są informacje o potrzebach uczestnictwa w nabożeństwach. W miarę możliwości wszelkie potrzeby związane z tym obszarem będą zapewniane przez organizatorów programu.
Czy mogę zadzwonić do mojego dziecka?
Jedną z głównych zasad naszych programów, jest brak elektroniki w trakcie obozów. Naszym celem jest stworzyć dla uczestników bezpieczną przestrzeń, wolną od codziennych spraw, gdzie mogą jak najbardziej zbliżyć się i poznać swoich współuczestników. W trakcie uczestnictwa preferujemy kontakt za pomocą listów. Twoje dziecko będzie miało szansę pisać do ciebie i otrzymywać wiadomości, które będą przekazywane przez jego opiekuna. Przed wyjazdem radzimy ustalić w gronie rodziców, całej delegacji i jej opiekuna częstotliwość kontaktów.
Co jeśli się coś stanie?
Zarówno opiekunowie (liderzy) dzieci, jak i organizatorzy programów są przeszkoleni z reagowania i zarządzania sytuacjami kryzysowymi. W razie potrzeby będą kontaktować się z wami telefonicznie lub mailowo. Poza tym, każdy z oddziałów organizujących program ma osobę certyfikowaną z zarządzania ryzykiem (ang. Local Risk Manager). Ta osoba będzie w stałym kontakcie z obozem, a jeśli zajdzie taka potrzeba z tobą i lokalnym Risk Managerem twojego oddziału.

Liderzy

Ile dzieci zabiera liderka/lider?
Dzieci podróżują w małych grupach (4-6 dzieci) i każda taka grupa jedzie z dorosłą liderką/liderem, który przeszedł trening i są razem przez cały czas trwania obozu. Jedyny moment ich rozdzielenia to czas spędzony u rodzin goszczących.
Kto to jest lider?
Poszukujemy jak najlepszych się da liderek i liderów, wielu z nich poznało ludzi z CISV, są oni również studentami pedagogiki, bądź szkolą się w różnych zawodach społecznych. Wszyscy są przeszkoleni przed wyjazdem na program przez trening przygotowany przez CISV. Istotnym jest dla nas, by liderki i liderzy umieli radzić sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach, opiekowali się dziećmi rzetelnie i czule, pomagali im w kontaktach z innymi i zapewnili dzieciom jak najlepsze doświadczenie programu jak to możliwe.
Jak zostać liderem?
Zostać liderką/liderem możesz w każdej chwili. Z niecierpliwością czekamy na pełnych poświęcenia dorosłych, którzy mają 21 lat i więcej w dniu rozpoczęcia obozu.
Jaki jest dochód lidera?
Nic. Koszty podróży pokryte są przez rodziców dzieci z delegacji, jedzenie i pobyt opłacone są przez CISV, zajęcia organizowane podczas wymiany również są finansowane przez rodziców. Nie zapewniamy żadnego wynagrodzenia. Liderzy mogą dostać zaświadczenie o wolontariacie po programie.

Dołączenie do CISV/Programy

Kiedy i jak mogę dołączyć?
Dołączyć się możesz kiedy tylko chcesz. Gdy miejsca na programy nie są nam jeszcze znane, możesz po prostu dołączyć do wybranego oddziału poprzez złożenie deklaracji członkowskiej i zacząć uczęszczać na spotkania lokalne jak i ogólnopolskie. Sprawdź, gdzie znajduje się najbliższy Ciebie oddział (zakładka "Dołącz do nas - Zostań członkiem CISV") i napisz do nas.
Na jaki program może aplikować moje dziecko?
Nasze programy mają wyraźnie określony przedział wiekowy. Dziecko musi być w wymaganym wieku przez przynajmniej jeden dzień trwania programu. Podczas przydzielania programów bierzemy również pod uwagę aktywność w życiu organizacji rodziców i dziecka, w szczególności w przypadku stałych członków.
Odwołanie programu z winy CISV?
W takim wypadku koszty są 100% pokrywane przez oddział CISV, w którym miał się odbyć program.
Co pokrywa ubezpieczenie CISV?
 • Koszty z powodu choroby lub wypadku
 • Koszty podróży poniesione z powodu odwołania programu przez CISV lub z powodu wypadku lub choroby uczestnika lub lidera (do 1000 GBP)
 • Utrata bagażu podróżnego
 • Koszt opóźnienia podróży
 • Zarządzanie kryzysowe w nagłych wypadkach (polityczne,katastrofy naturalne)
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone poza CISV

Przygotowania

Kiedy i jak dziecko przed programem pozna swoją delegację?
Delegacja przed programem spotyka się kilka razy, zazwyczaj w domu jednej z rodzin, bądź w restauracji. Wtedy dzieci poznają siebie nawzajem i nawiązują ze sobą kontakt. Rodzice również zapoznają się między sobą i z liderem oraz omawiają organizacyjne sprawy przed programem.
Co to znaczy “PreCamp1”?
“PreCamp1” jest to pierwsza informacja o nadchodzących programie Twojego dziecka otrzymana od osób, które organizują dany program. Na letnie programy PreCamp1 jest dostępny na początku marca najpóźniej. Znajdziesz w nim następujące informacje:
 • Który oddział w kraju partnerskich organizuje program?
 • Kiedy uczestnicy powinni przyjechać?
 • Kiedy powinni wyjechać?
 • Z którego lotniska?
 • Jakie inne kraje zostały zaproszone?
Bilety lotnicze/pociągowe/autobusowe muszą być kupione dla całej delegacji w tym samym czasie oraz po otrzymaniu PreCamp1. W innym wypadku, przy nagłym odwołaniu programu koszty nie będą zwrócone.
Formy, formy, formy?
Podczas przygotowań musisz wypełnić kilka form (dokumentów). Przewodniczący programu, bądź liderka/lider Twojej delegacji pomoże Ci. Potwierdzasz, że liderka/lider jest odpowiedzialny za dziecko i podajesz informacje o zdrowiu Twojego dziecka (leki, alergie, etc.), więc w przypadku nagłej sytuacji (która miejmy nadzieję nie wydarzy się) staff i liderzy mogą od razu i odpowiednio zareagować.

Język

W jakim języku komunikujemy się podczas programów?
Po angielsku. W zależności od programu, dzieci przyjeżdżają z pięciu do dwunastu krajów. Angielski jest najmniejszym wspólnym mianownikiem.
Moje dziecko prawie nie mówi po angielsku. Jak to wtedy działa?
W bliskich rozmowach dzieci szybko uczą się wyrażać się niewerbalnie bądź słabszym angielskim. Ich rozmówca często boryka się z tym samym problemem. Liderki i Liderzy zawsze służą pomocą kiedy tylko jest to potrzebne. Przed każdymi zajęciami zaplanowany jest czas na tłumaczenie. Nawet 11-latkowie radzą sobie bez tłumaczenia, a zazwyczaj od trzeciego tygodnia obozu radzą sobie bardzo dobrze samodzielnie w komunikacji z innymi.
Czy CISV organizuje programy, by uczyć się angielskiego?
Nie, my nie uczymy języka. Jednocześnie dzieci dużo uczą się porozumiewać w tym języku poprzez ciągłą komunikację, wspólne przebywanie i zabawę z innymi. I dlatego, że nikt nikogo tutaj tego nie uczy, błędy nie mają znaczenia, a żadne oceny nie są przyznawane, dzieci wracają do domu z nowym, bardzo przydatnym doświadczeniem językowym.

Ogólnie o CISV

Czy CISV jest religijne?
Nie. Otwarcie akceptujemy każdą religię i wierzenie. Dla nas religijna wolność jest po prostu tak samo ważna jak wolność od przekonań.
Czy CISV jest polityczne?
Nie. Nie jesteśmy zachęcani ani wspierani przez żaden kierunek polityczny. Jesteśmy otwarci na jakiekolwiek polityczne postawy. Różne punkty widzenia wzbogacają różnorodność kulturową. Tolerancja pomysłów innych ludzi wspiera życie razem.
Czy jest gdzieś dostępny jakiś szerszy przegląd CISV?
Tak, w zakładce "O nas - CISV na świecie" znajdziesz interaktywną mapę oraz więcej szczegółowych informacji o strukturze naszego stowarzyszenia na świecie. Po więcej informacji zapraszamy również na oficjalną stronę CISV International: https://cisv.org

Rodziny goszczące

Na jakich programach są pobyty w rodzinach?
Na wiosce dzieci spędzają pierwszy i trzeci weekend z rodzinami goszczącymi. Step Up również rozpoczyna się weekendem u rodzin goszczących. Podczas wymian dzieci mieszkają u rodzin goszczących przez cały czas i spotykają się z resztą grupy, by realizować program edukacyjny CISV.
Ile dzieci mieszka u jednej rodziny goszczącej?
Podczas wymiany zazwyczaj jedno dziecko, dlatego powinna być taka sama liczba dzieci w obu delegacjach. Podczas innych programów dzieci mieszkają przynajmniej dwójkami u rodzin goszczących.
Kto to rodzina goszcząca?
Zazwyczaj są to rodziny powiązane z CISV, czasem osoby fizyczne. Większość z nich ma dzieci, uczestniczą one w programach i spotkaniach CISV. Niektórzy z nich sami byli uczestnikami programów CISV kilkanaście lat temu. Są to ludzie zainteresowani CISV jak i kulturową wymianą i chętnie dzielą swój dom z dziećmi z innych krajów na weekend.
Jakie są wymagania, by zostać rodziną goszczącą?
Pokój dla przyjmowanych dzieci, ale nie są konieczne oddzielne pokoje dla każdego. Materace są wystarczające. Czas na sen, wyrozumiałość dla możliwego zmęczenia spowodowanego zmianą stref czasowych, ciepłe przywitanie i wystarczająca ilość jedzenia są oczywiste. Dzieci powinny poznać lokalne zwyczaje oraz doświadczyć kraju goszczącego nieco bliżej. Bardzo często rodziny goszczące poznają się wcześniej i spotykają się na różnych zajęciach rekreacyjnych (basen, muzea, etc.) Rodziny goszczące są inoformowane z wyprzedzeniem o zasadach CISV.
Ile pieniędzy może dostać rodzina goszcząca?
Nic. Jest to czysto wolontariackie zajęcie - jak wszystkie zajęcia w CISV Polska.